Upadłość konsumencka w orzecznictwie polskich sądów

Mnóstwo ludzi obecnie (a w szczególnie dłużników) zadaje sobie pytanie, co to jest upadłość konsumencka. Odpowiedź może stać się skrótowa bądź bardzo długa. Jednakże poniższy artykuł wierzę odpowie na wszelakie nurtujące Cię sprawy kwestie. Szczególnie możemy oznajmić, iż jest to nie mniej nie więcej jak ogłoszenie bankructwa w sytuacji, gdy stwierdzimy, że jesteśmy niewypłacalni a ciągłe zwracanie naszego długu jest niemożliwe (np. kwoty rat przewyższają w poważnym stopniu nasze zarobki).

Zasadniczym czynnikiem przy obwieszczaniu upadłości jest to, aby nasza niewypłacalność powstała bez naszej winy. Znaczy to, iż zadłużenie powstało obiektywnie bez naszej świadomej winy (np. padliśmy ofiarą krętaczy finansowych, którzy zatwierdzili z nami umowę pożyczki gdzie wysokość odsetek stanowi przestępstwo lichwy). Nasza sprawa jest analizowana przez sąd rejonowy ze względu na miejsce naszego zamieszkania. Do niego kierujemy właśnie wniosek.

W przebiegu procedury upadłościowej sąd bada naszą sytuację finansową, sprawdza wiarygodność przedłożonych dokumentów i ostatecznie decyduje o tym czy wydać orzeczenie o ogłoszeniu upadłości w stosunku do naszej osoby. Musimy wiedzieć, iż w żadnym razie nie możemy sobie zezwolić na chowanie składników majątkowych i innego tego typu ruchy. Może to, bowiem zniweczyć nasze szanse na obwieszczenie bankructwa na wiele lat.
Upadłość konsumencka to instytucja prawna, jaka do naszego ustawodawstwa została umieszczona pod koniec grudnia 2009. Przepisy odnośnie jej stosowania znajdują się w ustawie o prawie upadłościowym i naprawczym. Trzeba w tym miejscu określić, iż do tej pory ze sposobności ogłoszenia upadłości mogły korzystać tylko i wyłącznie przedsiębiorstwa. Natomiast na chwilę obecną jest to również możliwe w przypadku podmiotów prywatnych. Jej ukończenie nie jest prostym zadaniem, wymaga specjalnej wiedzy prawnej i sporej wytrwałości (całość postępowania łącznie z wykonaniem planu spłaty może trwać nawet ponad trzy lata).

Jednak upadłość konsumencka w bardzo wielu wypadkach stanowi znakomitą opcją dla osób, które mają już egzekucję komorniczą. Na tego typu stan rzeczy ingeruje wiele zmiennych. Musimy, albowiem wiedzieć, że egzekucja komornicza mieści w sobie poważne nakłady (opłacamy koszty egzekucji, koszta zastępstwa w procedurze egzekucyjnej itd.) a oprócz tego w wielu przypadkach z tego, co nam bierze komornik niepokrywane są nawet odsetki od głównej kwoty naszego zadłużenia a co za tym idzie nasz dług zamiast maleć jeszcze przyrasta. Jest to ścieżka donikąd.

Upadłość konsumencka rozwiążuje ten kłopot. Wówczas gdy się na nią zdecydujemy to sąd przydziela nam osobę syndyka, który z kolei sporządza plan spłaty. Spłacanie zobowiązań trwa maksymalnie 3 lata a po tym czasie nieuregulowane zadłużenia podlegają procedurze umorzenia. Oznacza to, że nikt już może ich od nas dochodzić.

Upadłość konsumencka w 2016 r. to niezwykle rozgorzały temat, w szczególności wśród jednostek, które w przeszłości zaciągnęły sporo zadłużeń a obecnie nie radzą sobie z ich spłacaniem. Można, wobec tego zaryzykować tutaj pytanie, z czym związane jest tak wielkie zainteresowanie właśnie tą instytucją ustawową (wszak procedury te zostały zainicjowane już z końcem 2009 roku). Jak się, bowiem okazuje wszystko jest połączone z nowelizacją tych uregulowań prawnych, jaka zaszła w grudniu 2014 r. Od tej chwili mechanizm ogłoszenia upadłości uległ znacznej liberalizacji, przez co może z niej skorzystać coraz więcej osób posiadających spore zmartwienia ze swoim długiem.

Dla tego przykładu objawia się, iż rok 2016 jest rokiem zmiany, wówczas gdy chodzi o upadłość konsumencką. Na chwilę przeczytac teraźniejszą możemy, albowiem już liczyć postanowienia sądowe w tej kwestii na setki spraw (w początkowym roku funkcjonowania ustawy było to zaledwie parenaście orzeczeń na kilkaset złożonych podań). Jesteśmy w stanie dojrzeć, że sądy coraz przychylniej podchodzą do komplikacji osób zadłużonych.

W praktyce jak się, bowiem okazuje upadłość konsumencka jest wyłącznym sensownym wyjściem z sytuacji dla osób, które popadły w spiralę obciążenia oryginalne zrodlo i nie mają faktycznych szans na spłatę swego obciążenia. Każdy, kto posiada, chociaż minimalną styczność z branżą kredytową bądź pożyczkową zna przypadki osób, które wielokrotnie nie ze swej winy znalazły się w kredytowej pułapce (np. zadłużyły się ponad stan, żeby ocalić ciężko chorego członka rodziny).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *